Over ons


Na contactname door erkende instellingen of individuele personen wordt eerst nagegaan of de zaak legitiem is, d.w.z of de bevoegde overheidsinstanties gecontacteerd zijn en de zaak in het systeem opgenomen is.


WACA contacteert dan de familie en er wordt een eerste ride-out georganiseerd om het kind bij hem/haar thuis of op een andere locatie te ontmoeten.


Dan ontvangt het kind een vest met childpatch en wordt het in de WACA-familie opgenomen. Daarbij krijgt het kind de namen en contactgegevens van minimaal 2 protectors die worden toegewezen. Deze worden dan ook het eerste aanspreekpunt voor het kind.


Elk opgenomen kind in de WACA-familie dat bang is en de aanwezigheid van zijn/haar protectors nodig heeft kan dan contact opnemen met de toegewezen leden om hem/haar te komen bezoeken en de nodige acties te ondernemen die nodig zijn om het kind terug een veilig en beschermd gevoel te geven.


WACA protectors en guards steunen het kind ook bij de begeleiding in hun buurt als ze zich bedreigd voelt, rijden regelmatig langs hun huis en blijven bij het kind als het kind angstig voelt.

We helpen met zoeken naar professionele begeleiding bij rechtszaken en zijn indien nodig aanwezig bij het verhoor van het kind.


WACA-leden gaan nooit naar het huis van een kind zonder toestemming van de ouder(s) of voogd. Het is niet de bedoeling om permanent aanwezig te zijn, wel om te helpen in de bescherming indien nodig.


Wij kunnen ook als luisterend oor fungeren. Wij zijn geen psychologen en laten dit deel over aan professionelen, indien het nodig is kunnen wij via de club professionele begeleider(s) aanstellen.